Jannie Eijmael-Verkade

Jannie Eijmael-Verkade is klinisch psycholoog-psychotherapeut-orthopedagoog.
Zij is haar beroepsloopbaan begonnen als Orthopedagoog voor scholen van Voortgezet Onderwijs. Inmiddels is zij ruim 25 jaar werkzaam als psychotherapeut bij Eleos, aanvankelijk bij de Jeugdzorg en vervolgens bij de Volwassenzorg.
Jannie heeft ervaring met cliënten met problemen als depressies, angsten, trauma’s, persoonlijkheidsproblemen en relatieproblemen die voortkomen uit psychologische problematiek. Zij is opgeleid als Cliëntgerichte Psychotherapeut en heeft zich daarna bekwaamt in Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, MBT (Mentalisation Based Treatment), werken vanuit systeem therapeutische kaders, de EFT (Emotion Focused Therapy) en Groepspsychotherapie.
Naast het bieden van behandelingen geeft Jannie met plezier lezingen, presentaties en workshops voor uiteenlopende groepen over thema’s rond psychische problematiek en geloof. Zij werkt mee aan het verzorgen van cursussen voor pastores en het schrijven van artikelen voor deze doelgroep.