Vergoeding

Psychologische behandeling wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering indien uw huisarts u hiervoor verwijst. De huisarts maakt een inschatting van de ernst van uw klachten en verwijst u op grond daarvan voor Generalistische Basis GGZ of voor Specialistische GGZ.

Wij leveren grotendeels gecontracteerde zorg. Dit betekent dat er een overeenkomst is met uw zorgverzekeraar, waardoor de kosten van de behandeling volledig vergoed worden met uitzondering van het wettelijk verplichte eigen risico.

De kosten van de behandeling worden door uw behandelaar rechtstreeks digitaal aan uw zorgverzekeraar gefactureerd. U krijgt zelf geen nota voor de behandeling. Facturering vindt plaats na afloop van de behandeling of na 365 dagen wanneer de behandeling dan nog niet is afgerond. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Iedereen boven de 18 jaar heeft wel een eigen risico. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van dit eigen risico vast. De kosten van uw behandeling vallen onder het eigen risico. Voor 2018 hebben wij met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie wij geen contract hebben, krijgt u van ons een rekening en kunt u deze rekening indienen bij uw verzekering.

Soms kiezen mensen er voor de kosten van de behandeling zelf te betalen en niet via de ziektekostenverzekering te laten lopen. Dit kan bijvoorbeeld om privacy redenen zijn of omdat iemand een zeer hoog eigen risico heeft.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Aan het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur of het niet komen naar een afspraak (no show) zijn kosten verbonden.