Wachttijden

We streven ernaar de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Na aanmelding wordt binnen twee weken met u contact gelegd om af te stemmen over de hulpvraag en de eventuele wachttijd te bespreken.
In de eerste week van iedere maand worden de nieuwe wachttijden op de website gezet.

Tot aan het eerste gesprek bent u nog niet in behandeling en wordt u aangeraden bij dringende psychologische problemen contact op te nemen met uw huisarts.

Psychotherapiepraktijk Eijmael

Wachttijden per 6 september 2019 zijn:
De praktijk heeft op dit moment een aanmeldstop voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ

Psychotherapiepraktijk Eijmael-Verkade

Wachttijden per 6 september 2019 zijn:
De praktijk heeft op dit moment een aanmeldstop voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ