Wachttijden

We streven ernaar de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Na aanmelding wordt binnen twee weken met u contact gelegd om af te stemmen over de hulpvraag en de eventuele wachttijd te bespreken.
In de eerste week van iedere maand worden de nieuwe wachttijden op de website gezet.

Tot aan het eerste gesprek bent u nog niet in behandeling en wordt u aangeraden bij dringende psychologische problemen contact op te nemen met uw huisarts.

Psychotherapiepraktijk Eijmael

Generalistische Basis GGZ Aanmeldwachttijd: 12 weken
Behandelwachttijd: 12 weken
Specialistische GGZ Aanmeldwachttijd: 12 weken
Behandelwachttijd: 12 weken

Psychotherapiepraktijk Eijmael-Verkade

Generalistische Basis GGZ Aanmeldwachttijd: 14 weken
Behandelwachttijd: 14 weken
Specialistische GGZ Aanmeldwachttijd: 14 weken
Behandelwachttijd: 14 weken