Wachttijden

We streven ernaar de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Na aanmelding wordt binnen twee weken contact gelegd met de betrokkene om af te stemmen over de hulpvraag en de eventuele wachttijd te bespreken.
In de eerste week van iedere maand worden de nieuwe wachttijden op de website gezet.

Tot aan het eerste gesprek bent u nog niet in behandeling en wordt u aangeraden bij dringende psychologische problemen contact op te nemen met uw huisarts.

In de maand juli hebben we een veel grotere toestroom van cliƫnten gezien dan gebruikelijk. Hierdoor dreigden de wachttijden steeds langer te worden. Daarom hebben we een tijdelijke aanmeldstop ingesteld.

Tussen 14 augustus en 24 augustus zullen we met iedereen die zich voor 22 juli heeft aangemeld contact opnemen om de geschatte wachttijd te bespreken.
Vanwege vakantie zijn we gesloten van 22 juli t/m 13 augustus.

Psychotherapiepraktijk Eijmael

Wachttijden per 22 augustus 2019 zijn:
De praktijk heeft op dit moment een aanmeldstop voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ

Psychotherapiepraktijk Eijmael-Verkade

Wachttijden per 22 augustus 2019 zijn:
De praktijk heeft op dit moment een aanmeldstop voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ