Wachttijden

We streven ernaar de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Na aanmelding wordt binnen een week contact gelegd met de betrokkene om af te stemmen over de hulpvraag en de eventuele wachttijd te bespreken.

Tot aan het eerste gesprek bent u nog niet in behandeling en wordt u aangeraden bij dringende psychologische problemen contact op te nemen met uw huisarts.

Onderstaande wachttijden betreffen de eerstvolgende mogelijkheid om binnen de praktijk een eerste afspraak in te plannen.

Psychotherapiepraktijk Eijmael

Wachttijden per 9 juni 2019 zijn:
Generalistische Basis GGZ Aanmeldwachttijd: 8 weken
Behandelwachttijd: 2 week
Specialistische GGZ Aanmeldwachttijd: 8 weken
Behandelwachttijd: 2 week

Psychotherapiepraktijk Eijmael-Verkade

Wachttijden per 9 juni 2019 zijn:
Generalistische Basis GGZ Aanmeldwachttijd: 8 weken
Behandelwachttijd: 2 week
Specialistische GGZ Aanmeldwachttijd: 8 weken
Behandelwachttijd: 2 week