Wat we doen

We zijn gespecialiseerd in hulp bij psychische klachten die soms al jarenlang bestaan en waardoor u regelmatig in de problemen komt. Deze problemen kunnen zich vooral in u zelf manifesteren maar ook op verschillende levensgebieden zoals werk, opleiding, in partner-, familie- of vriendschapsrelaties.

We bieden zowel kortdurende behandelingen (BGGZ) als langer durende specialistische behandelingen (SGGZ). We hebben de mogelijkheid om de behandeling (gedeeltelijk) via beeldbellen te laten plaatsvinden. Ook inzet van e-health behoort tot de mogelijkheden.

Om de behandeling te laten vergoeden door de zorgverzekeraar is een geldige verwijsbrief van de huisarts nodig. In de verwijsbrief dienen de volgende gegevens vermeld te worden:

  • uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum
  • uw zorgverzekering en polisnummer
  • uw BSN-nummer
  • verwijzing naar de GBGGZ of de SGGZ
  • DSM-diagnose of vermoeden van een DSM-diagnose
  • AGB-code van de huisarts
  • praktijkstempel + handtekening van de huisarts